TRŽNE RAZISKAVE: Raziskava nemškega trga na področju transporta blaga

 

Podjetje Reja Transport d.o.o. je na javnem razpisu za »Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018« uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije »Raziskava nemškega trga na področju transporta blaga«. Operacija je sofinancirana preko javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 in sicer v okviru sklopa: (SKLOP A - TRŽNE RAZISKAVE - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.)

 

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

 

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Rezultat iskanja slik za SPIRIT LOGOTIPRezultat iskanja slik za ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo logotip